คุณสามารถถามคำถามกับเรา !

SWMEDIA
หจก.เอสดับบลิวมีเดียเชียงใหม่ สำนักงานใหญ่ แยกแอร์พอร์ต เชียงใหม่

191/4 หมู่ที่ 1 ถนน มหิดล ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

ผู้จัดการ
คุณ สุรวุฒิ วงศ์ริยะ

081-8826942

@SWMEDIA

ฝ่ายขาย
คุณ รุ่งโรจน์ มะโนคำ

081-6710103

@SWMEDIA

ฝ่ายขาย
คุณ ไกรสร แสนวังคำ

090-7565936

@SWMEDIA

ฝ่ายช่างซ่อม
คุณ วรรษ คันธะวงศ์

087-1892906

@SWMEDIA

ฝ่ายช่างซ่อม
คุณ ธีรพงษ์ แก้วกัน

080-9388069

@SWMEDIA

ฝ่ายบัญชี
คุณ พรนภา ไชยราษฎร์

082-8926143

@SWMEDIA

สอบถามข้อมูล ติดต่อเรา