ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงให้เหมาะกับห้องประชุมขนาดใหญ่กันบ้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วแนวความคิดในการเลือกใช้อุปกรณ์คงไม่ต่างกับห้องประชุมขนาดเล็กมากนักเพียงแต่ว่ามันมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น ด้วยขนาดห้องที่ใหญ่ขึ้นอาจจะต้องใช้ลำโพงจำนวนมากขึ้น เพราะบางครั้งลำโพงที่ให้ความดังสูงๆอาจจะใช้ไม่ได้กับห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ เรามาดูปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงให้เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่กันดีกว่า

************ อยู่ระหว่างปรับปรุง*******************************

Leave a comment